Pràctiques de ràdio

Són pràctiques obligatòries per a l'obtenció de qualsevol títol nàutic excepte Llicència Navegació. Es realitzen una única vegada, amb el primer títol, i és convaliden en els títols successius.

Pràctiques de Ràdio 12h

Reserva el teu curs ara!

Informació Personal
Reserva:


Codi promocional:
Reserva 30%:
Preu Curs: 225,00 €
Total a Pagar: 67,50 €

Preguntes Freqüents