Pràctiques de ràdio

Són pràctiques obligatòries per a l'obtenció de qualsevol títol nàutic excepte Llicència Navegació. Es realitzen una única vegada, amb el primer títol, i és convaliden en els títols successius.

Pràctiques de Ràdio 4h

Reserva el teu curs ara!

Informació Personal
Reserva:


Codi promocional:
Reserva 30%:
Preu Curs: 100,00 €
Total a Pagar: 30,00 €

Preguntes Freqüents

Requisits per treure’s el Curs (Llicència o PNB)
- Ser major de 18 anys, o major de 16 anys amb permís patern o matern.
- Obtenir un Certificat mèdic, en un centre mèdic oficial de conductors.